Οικογένεια

Από Fylopedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


οικογένεια [GR], family/family unit/household [EN]

Oι πιο διαδεδομένοι ορισμοί της οικογένειας είναι οι εξής:

A. Η οικογένεια είναι μια «πρωτογενής κοινωνική ομάδα», δηλαδή ένα «ολιγοπρόσωπο και πολυλειτουργικό κοινωνικό σύνολο στο οποίο τα άτομα μετέχουν με άμεσες και προσωπικές σχέσεις και συνδέονται με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς» (Τσαούσης, 1984: 203).

B. Η «οικογένεια είναι ένα κοινωνικός θεσμός, ένα παγιωμένο πλέγμα κοινωνικών σχέσεων και ρόλων με σημαντικότερους σκοπούς τη βιολογική και κοινωνική αναπαραραγωγή»(Μουσούρου, 2005: 16-17).

Γ. Η «οικογένεια είναι το σύνολο των συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που συγκατοικούν». Με αυτήν την έννοια, ο όρος οικογένεια υποκαθίσταται καμιά φορά από τους όρους «νοικοκυριό»/household, «οικιακή ομάδα» (Μουσούρου, 2005: 16-17).