Κοινωνικό φύλο

Από Fylopedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με τον ορισμό της ιστορικού Joan W. Scott, «το κοινωνικό φύλο ή έμφυλη ταυτότητα [gender] είναι η κοινωνική κατηγορία που επιβάλλεται σε ένα βιολογικά έμφυλο σώμα» [“a social category imposed on a sexed body(1986: 1056)”].

Σταδιακά, γράφει η Scott , ο όρος «κοινωνικό φύλο» αντικατέστησε τον όρο «γυναίκες», έτσι ώστε να ανατρέψει τον μύθο μιας θεμελιώδους διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ταυτόχρονα, η χρήση του αποκλείει ρητά βιολογικές εξηγήσεις για τη γυναικεία υποταγή και υποδηλώνει την εξ ολοκλήρου κοινωνική συγκρότηση των ιδεών σχετικά με τους ρόλους που προσιδιάζουν στους άντρες και στις γυναίκες.

Σκοτ, Τ. (1997). «Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης» στο Αβδελά Ε./Ψαρρα, Α. (επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες: Γυναίκες και Φύλο στην Ιστορική Αφήγηση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.. [Scott, Joan W. (1986). “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”. American Historical Review 91].