Πολιτικώς ορθό λεξιλόγιο

Από Fylopedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μέσα από την προώθηση εναλλακτικών μορφών λόγου που να δείχνουν ευαισθησία σε θέματα φύλου, οι φεμινίστριες επιδιώκουν μια επαναστατική συνειδησιακή ποδηγέτηση. Η πρώτη συνίσταται στην προσπάθεια καθιέρωσης μιας φυλο-ουδέτερης [gender neutral] «πολιτικώς ορθής» [politically correct] γλώσσας που δεν θα αναπαραγάγει τα σεξιστικά στερεότυπα του υπάρχοντος λόγου (π.χ. «πολίτης», «άνθρωπος», «ανδρεία», «παλικαριά» χωρίς γυναικείο αντίστοιχο) ή/και θα συμπεριλαμβάνει ισότιμα και το γυναικείο φύλο (π.χ., «φοιτητές-τριες»). Η δεύτερη συνίσταται στην προσπάθεια εξεύρεσης ή δημιουργίας, από θεωρητικούς κυρίως, μιας «γυναικείας» ή έστω «μη-πατριαρχικής» γλώσσας που δεν θα αναπαραγάγει με τη χρήση της τον σεξιστικό τρόπο σκέψης και τις δομές του. Ενώ οι Γαλλίδες φεμινίστριες κυρίως στράφηκαν προς την πρώτη επιλογή της «γυναικείας γραφής» και της «γλώσσας του γυναικείου σώματος» (βλ. παρακάτω), οι Αμερικανίδες φεμινίστριες διχάζονται μεταξύ μιας «ακαταλαβίστικης» για το ευρύ κοινό γυναικείας γλώσσας (Jehlen 1981, Kolodny 1980) και της επιλογής να «απαλλοτριώσουν τα εργαλεία» του υπάρχοντος, καθιερωμένου και εύκολα αναγνωρίσιμου πατριαρχικού λόγου για δικούς τους σκοπούς (Marcus 1982: 138).