Πανεπιστημιακός έναντι ακτιβιστικού φεμινισμού

Από Fylopedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


πανεπιστημιακός έναντι ακτιβιστικού φεμινισμού [GR], academic vs activist feminism [EN], féminisme académique vs féminisme militant [FR], akademischer geminismus vs aktivistischer feminismus [DE]

Ο όρος πανεπιστημιακός φεμινισμός αναφέρεται στη δράση των φεμινιστών/τριών του πανεπιστημιακού χώρου με στόχο τη χειραφέτηση της γυναίκας. Πιο συγκεκριμένα, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός [radical feminism] επισημαίνει την ανδροκρατία στις πανεπιστημιακές θέσεις και πρακτικές εντός πανεπιστημίου, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα με την είσοδό της σε αυτόν τον χώρο. Στοχεύει δε στη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στον πανεπιστημιακό χώρο. Δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις των φεμινιστών/τριών αυτού του ρεύματος:
α) Η εισαγωγή φεμινιστικών θεωριών σε παραδοσιακά μαθήματα και
β) η δημιουργία διατμηματικών σπουδών για τη γυναίκα και το φύλο. Συχνά ο πανεπιστημιακός φεμινισμός έχει αρνητικές συνδηλώσεις καθώς συνδέεται με την ελιτιστική κοινωνία και τη θεωρία. Ωστόσο, η ύπαρξή του με ραγδαίες αλλαγές ως προς την θέση της γυναίκας στην ανώτερη εκπαίδευση και πλούσια εκδοτική παραγωγή σχετικά με φεμινιστικά θέματα.

Σε αντίθεση με τον παραπάνω όρο βρίσκεται ο όρος ακτιβιστικός φεμινισμός, ο οποίος εκφράζει την άποψη ότι η ενεργή δράση είναι πιο αποτελεσματική από την θεωρία. Ο σύγχρονος ακτιβιστικός φεμινισμός βασίζεται μεταξύ άλλων σε κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα των μειονοτήτων και σε αντιπολεμικά κινήματα. Στοχεύει στην άμεση πάταξη της γυναικείας καταπίεσης μέσω πολιτικών, κυρίως, ενεργειών.Φοιτητική ομάδα Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Λεξικογραφίας: Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Δρακοπούλου Μαρία, Ελευθερίου Δέσποινα, Κούτρα Αλεξάνδρα, Κρομμύδα Ευθαλία, Μαρίν Μαρία,Τριανταφύλλη Ευαγγελία, Τρυπαναγνωστοπούλου Σοφία, Φωκάς Γεώργιος (επιμέλεια Δρ. Ευτέρπη Μήτση)